Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace