Realizace či revitalizace hřišť – Dílčí část 3 veřejné zakázky: Revitalizace dětského hřiště – Kličkova vila Příbram