Snížení energetické náročnosti, výměna oken budovy Úřadu městyse Netvořice