Snížení energetické náročnosti zateplením objektů ZŠ s tělocvičnou, městyse Netvořice a odvodnění s drenážemi