Stavební úpravy a přístavby areálu bývalého JZD Dubno – revitalizace zámečnická dílna, sklady a kanceláře