Zateplení, výměna oken budovy 1. ZŠ v ulici Revoluční s č.p. 901